Quầy gỗ cà phê vuông góc không mái che TM4

Hình thức bên ngoài Kỹ Thuật:

  • Thành phần logo: Ngang 80 cm x Cao 30cm
  • Thành phần quầy: Ngang 80 cm x Hông 40 cm x Cao 80cm
  • Hai thanh chống giữa quầy và logo cao 1m, inox, sắt vuông 12mm
  •  Hình ảnh : In decan ngoài trời máy Nhật sắc nét 1400 DPI
  • Toàn bộ xung quanh bằng gỗ ghép cao cấp chống thấm nước dày 9ly
Danh mục: